10 klasse i Sønderborg Kommune

 

10’eren er den kommunale 10 klasse i Sønderborg. 10’eren er placeret i Sønderborg Ungdomsskole som er en del af Ungecenter Sønderborg.

10’eren er en folkeskole hvor der er særligt fokus på at skabe et positivt læringsmiljø, hvor positive fællesskaber er i højsædet.

Et år på 10’eren vil blive brugt til yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg inden de unge skal træffe en beslutning om valg af ungdomsuddannelse. UU-vejlederne i Sønderborg Kommune er ligeledes en del af Ungecenteret, og eleverne kan let tilgå deres vejleder og få en kollektiv vejledning.  

Lærerne på 10’eren er særligt opmærksomme på at tilrettelægge undervisningen, så den så vidt muligt passer til den enkelte elev. Vi forsøger at skabe et læringsmiljø hvor der er plads til at eksperimentere og udvikle på ny.

Et tæt samarbejde med Ungdomsskolen gør mulighederne for 10 klasse helt unikke. Vi udbyder bl.a. spændende og kreative linjefag som f.eks. knallertsport, outdoor, bolsjer, kørekort, løbehold, e-sport, ekstra undervisning i dansk, matematik og engelsk og mm. Vi har forskellige skolerejser, små ture ude af huset og arrangementer i huset.

 

I kan finde 10’eren på Facebook, Instagram og Snapchat.

 

”10’eren er et dejligt sted”, Ahmed 10 klasse 2018.

 

I Ungecenteret vil I også møde Modtagerklasse, 10+, SSP konsulenter, SFK (skolefritidskoordinatorer), UU-vejledere og Ungdomsskolen.

 

Vi glæder os til at se dig!