Forsikring

Pr. 1. januar 2011 har Sønderborg Kommune ikke længere tegnet "Kollektiv ulykesforsikring for børn/unge."
Dette betyder, at forældre selv skal tegne ulykkesforsikring for deres børn!!