På Ungdomsskolens ture gælder følgende regler: 

Der må ikke købes eller drikkes alkohol, ligesom brug af enhver form for euforiserende stoffer er forbudt. 

Der må ikke købes eller drikkes energidrikke. 

Henvisninger fra lederne efterkommes altid.

Ryd generelt op efter dig på værelser og andre steder. Efterlad ikke affald uden for skraldespande osv. 

Vi er ofte sammen med personer, som ikke er fra Ungdomsskolen, så optræd altid høfligt og roligt.

Efterlad ikke værdier og personlige papirer uden opsyn / frit fremme. 

Overtrædelse af reglerne kan medføre hjemsendelse for egen regning.