Der er mødepligt til undervisningen.

  • Du skal melde afbud, hvis du er forhindret.
  • Vælg kun, hvad du har tid til.
  • Kom til tiden.
  • Vær positiv og glad.