Sønderborg Ungdomsskole

Ungecenteret

Ørstedsgade 53

6400 Sønderborg

Tlf. 8872 4432

ungdomsskolen@(if you can see this please update your browser)sonderborg.dk

Ledelse


Ole Rasmussen
Ungdomsskoleleder
8872 6552 / 2790 6552
oras@(if you can see this please update your browser)sonderborg.dk


Anders Kirkegaard
Leder 10. klasse / Modtageklasse / E&U-klasse
2790 6614
adje@(if you can see this please update your browser)sonderborg.dk

 

Sekretariatet


Helle Hattig Bonefeld
Førstehjælp / Kørekort / Modtageklasse
8872 6538 / 2790 6538
hhbo@(if you can see this please update your browser)sonderborg.dk


Marianne Jacobsen
Økonomi / Klubber / Éndags-ture / STU
8872 6567
mjac@(if you can see this please update your browser)sonderborg.dk


Birgit Matzen
Økonomi / Rejser / STU
8872 6701
bmaz@(if you can see this please update your browser)sonderborg.dk


Vicki Marek Petersen
10'eren, 10+ & M4
8872 7039 / 2790 0437

SSP


Bo W. Brandenhoff
SSP-konsulent - Distrikt Jylland
2790 7461
bobr@(if you can see this please update your browser)sonderborg.dk


Tommy Wortmann Johnsen
SSP-konsulent - Distrikt Sønderborg by
4048 2330
tmjh@(if you can see this please update your browser)sonderborg.dk


Mikkel Solberg Hell
SSP-konsulent - Distrikt Als
2790 3834
miad@(if you can see this please update your browser)sonderborg.dk

Ungdomsskole


Kim Ebbehøj
Kørekort / Køretøjer / Musikstarter
8872 6537 / 2790 6537
kton@(if you can see this please update your browser)sonderborg.dk


Maj-Britt Lund
Medarbejder / Underviser 
2131 5479
mjlu@(if you can see this please update your browser)sonderborg.dk

Skole Fritids Koordinator (SFK'er)


Ken Poulsen
SFK'er - Humlehøj-Skolen / Klub de Luxe / Fristedet
2790 8286
kpol@(if you can see this please update your browser)sonderborg.dk


Morten Mehlberg
SFK'er - Nørreskov-Skolen / Klub Guderup
2790 0356
mmeh@(if you can see this please update your browser)sonderborg.dk

 


Mia Ljungquist Christensen
SFK'er - Hørup Centralskole / Teen Club
2790 0357
mice@(if you can see this please update your browser)sonderborg.dk


Stine Rhode Eilersen
SFK'er Sønderskov-Skolen / Klub Metro / Ungebasen
2015 9507
srra@(if you can see this please update your browser)sonderborg.dk


(BARSEL) Ditte Iversen
SFK'er - Nordals-Skolen
2061 8175
diiv@(if you can see this please update your browser)sonderborg.dk


Mia Bettina Jauernik
SFK'er - Ulkebøl Skole
2790 5133
mbja@(if you can see this please update your browser)sonderborg.dk

Bestyrelsen

To repræsentanter udpeget af Byrådet:

Erik Lorenzen, elo@(if you can see this please update your browser)sonderborg.dk

Frank Jæger Nielsen, f37091@(if you can see this please update your browser)danfoss.com

 

To medarbejderrepræsentanter:

Steffen Bertelsen (Næstformand), bertil1988@(if you can see this please update your browser)hotmail.com

Christian Beier, beier.christian@(if you can see this please update your browser)hotmail.com

 

To repræsentanter fra foreninger med særlig fokus på ungdomsarbejde:

Jørn Thrane, joern-thrane@(if you can see this please update your browser)bbsyd.dk

Hanne Frederiksen, hanne@(if you can see this please update your browser)danceallover.dk

 

Tre repræsentanter fra skolebestyrelser:

Bo Christensen, bo.g.christensen@(if you can see this please update your browser)googlemail.com

Rikke Holdgaard, rikke.holdgaard@(if you can see this please update your browser)gmail.com

vakant

 

To forældrerepræsentanter fra 10. klasse:

Gitte Beier (formand)ertebjergly@(if you can see this please update your browser)hotmail.com

Lars Grandt, lars@(if you can see this please update your browser)grandt.be

 

Medarbejderrepræsentant fra 10. klasse:

Michael Jack, michael.jack@(if you can see this please update your browser)skolekom.dk

 

Elevrådsformand og næstformand:

Jehona Zequiri, JehonaZeqiri14@(if you can see this please update your browser)gmail.com

Sara