Som skolefritidskoordinator (SFK) er hovedopgaven at yde en slags førstehjælp til unge, der ikke er i trivsel. SFK’eren er således bindeled mellem de unges skoleliv og fritidsliv. 

Målgruppen er primært overbygning i den lokale folkeskole samt 10. klasse, men enkelte SFK’ere arbejder også med de mindre klasser.

Arbejdet som SFK består i at opdage unge, som i et omfang er på vej ud i en form for mistrivsel. Det er SFK’erens opgave i samarbejde med relevante personer (forældre, vejledere, lærere, forvaltning mfl.), at få den unge til at trives igen ved hjælp af indsatser, rådgivning, støtte og relationsarbejde.

Ydermere repræsenterer den enkelte SFK’er den lokale ungdomsklub, SSP samt Ungdomsskolen. Her varetager SFK’eren bl.a. specielle hold (f.eks. for udsatte/ensomme unge), rejser/weekendture, klubvagter samt koordinering af aktiviteter. 

SFK'erne arbejder med en fod indenfor i den unges skoledag og herfra at bygge bro over til et sundt, aktivt og socialt opbyggende fritidsliv.

Alt sammen i tæt samspil med skolen og den unges familie, og relationsarbejdet spiller en stor rolle for SFK'erne.

Som ansat i Ungdomsskolen arbejder SFK'erne ud fra et godt kendskab til: 

  • Ungdomsskolens hold
  • SSP arbejdet og teambuildingsaktiviteter
  • Børn & Familieafdelingens ressourcer 
  • Et godt lokalt kendskab og netværk

SFK'erne skal arbejde for at:

  • Mindske fraværet i skolen og styrke den enkelte unge i en sund og aktiv hverdag.
  • Øge andelen af unge der vurderes uddannelsesparate


Værktøjskassen:

  • Personlige samtaler
  • Motivation, selvværd og egen mestringsevne
  • Fritidstilbud, aktiviteter, job og herunder anvendelse af fritidspas…og meget andet.

Har du spørgsmål til os, så kontakt os gerne.

SFK'erne

 

Ken Poulsen
Humlehøj-Skolen
Klub de Luxe
Fristedet
2790 8286
kpol@(if you can see this please update your browser)sonderborg.dk

 

Line Gram Hansen
10'eren
2790 7460
lghn@(if you can see this please update your browser)sonderborg.dk


Morten Mehlberg
Nørreskov-Skolen
Klub G
2790 0356
mmeh@(if you can see this please update your browser)sonderborg.dk


Mia Ljungquist Christensen
Hørup Centralskole
Teenclub
2790 0357
mice@(if you can see this please update your browser)sonderborg.dk


Stine Rhode Eilersen
Sønderskov-Skolen
klub Metro
Ungebasen
2015-9507
srra@(if you can see this please update your browser)sonderborg.dk

Ditte Iversen (Barsel)
Nordals-Skolen
Pit Stop
2061 8175
diiv@(if you can see this please update your browser)sonderborg.dk

 

Mia Bettina Jauernik
Ulkebøl Skole
Kuben
2790 5133
mbja@(if you can see this please update your browser)sonderborg.dk