Genforeningen

GRUNDET COVID-19 UDSAT PÅ UBESTEMT TID 

UngDanmark samling i Sønderborg 

Genforeningsmarkering d. 30. okt. – 1. nov. 2020

For 100 år siden var der uenighed om, hvor grænsen mellem Danmark og Tyskland skulle trækkes. Der var forskellige synspunkter både i Tyskland og Danmark, og man valgte derfor at spørge befolkningen i grænselandet, om de ville høre til Danmark eller Tyskland. 


Der blev afholdt en folkeafstemning i Syddanmark og Slesvig, og på baggrund af den blev grænsen lagt, som vi kender den i dag. Nu om dage er der rundt om i verden grænseregioner, der er præget af uro og krig. De voksne, der har ansvaret, kan ikke finde ud af at trække grænsen på demokratisk vis. Det kunne vi for 100 år siden, og det er faktisk en stor ting. Det skal fejres, og vi hylder hundredeåret for vores fælles grænse, og for at vore lande kunne trække den på baggrund af folkets ønsker.  

Derfor vil vi gerne sætte rammerne for en weekend i demokratiets tegn, hvor vi samler ca. 200 unge til hyggeligt samvær og kreative udfoldelser sammen med professionelle kunstnere. Der er planlagt nogle spændende workshops. 


Workshop 1 - Skulpturpark

I denne workshop skaber de unge parvis en menneskelig skulptur i ler. Den skal symbolisere det at være ung og leve i et demokratisk land med godt naboskab til de omliggende lande. Til at guide de unge vil professionelle keramikere være til rådighed med tricks og sparring. 

Efterfølgende vil de unges skulpturer blive placeret på betonsøjler, der udgør værket Human Atlas of Co-existence. Et kunstværk, der vil fungere som en nutidig grænsesten, der på én gang samler fortid og fremtid i et her og nu. Dette monument vil blive placeret på Als, hvor det vil være et mindesmærke, der symboliserer fællesskab i grænseregionen. 


Workshop 2 - Fotoinstallation 

Her får de unge til opgave at indfange og fortolke demokratiet i fotos. Mobilen skal i brug, og der skal tages billeder, som efter de unges mening viser, hvad det vil sige at leve side om side - med de forskelle og ligheder, som mennesker nu engang har. Herefter arbejder der gruppevis, hvor de unge udvælger de bedste fotografier sammen med professionelle fotografer. Disse sættes sammen til et fælles værk, der afspejler, hvordan de unge forstår demokrati og mindretalsrettigheder, som er hensyntagen til minoriteter, eksempelvis seksuelle, religiøse eller politiske.

Værket udstilles centralt i Sønderborg centrum, hvorefter det flyttes til Sønderborg Ungdomsskole.


Workshop 3 - Konceptudvikling 

I den tredje workshop kommer det historiske aspekt på banen, og der laves en introduktion til genforeningen, demokrati, sameksistens og mindretalsrettigheder. Denne workshop vil udfordre de unge til at udvikle et koncept for, hvordan de selv kan fremme demokratiske værdier i deres dagligdag og øge accepten af hinanden på trods af forskelligheder.  


Fernisering 

I sommeren 2021 er der fernisering, hvor vi håber, at alle – deltagere, såvel som udefrakommende, har lyst til at deltage. Ceremonien afholdes i en højtidelig og mindeværdig stemning på Kær, hvor både fotoinstallationen og skulpturerne bliver fremvist. Der bliver holdt indvielsestaler af lokale politikere, og her vil efterfølgende blive serveret en let anretning. Det må forventes, at der er presse til stede under hele arrangementet. 

Har du spørgsmål til arrangementet kan du kontakte:

Ole N. Rasmussen

Sønderborg Ungdomsskole

Tlf.: 2790 6552

Mail: oras@sonderborg.dk


Tilmeld dig her: https://ungdanmark.nemtilmeld.dk/


Logo genrforeningen


Genforening 1