Genforeningen

UngDanmark samling i Sønderborg (UDSAT) 

Genforenings markering 

For 100 år siden var der uenighed om, hvor grænsen mellem Danmark og Tyskland skulle trækkes. Der var forskellige synspunkter både i Tyskland og Danmark og man valgte derfor at spørge befolkningen i grænselandet, om de ville høre til Danmark eller Tyskland. 

Der blev afholdt en folkeafstemning i Syddanmark og Slesvig og på baggrund af den, blev grænsen lagt som vi kender den i dag. Nu om dage er der rundt om i verden grænseregioner, der er præget af uro og krig. De voksne der har ansvaret kan ikke finde ud af at trække grænsen på demokratisk vis. Det kunne vi for 100 år siden og det er faktisk en stor ting. Det skal fejres og vi hylder 100 året for vores fælles grænse og for at vores lande kunne trække den på baggrund af folkets ønsker.  


Derfor vil vi gerne sætte rammerne for en weekend i demokratiets tegn, hvor vi samler ca 200 unge til hyggeligt samvær og kreative udfoldelser sammen med nogle professionelle kunstnere. Der er planlagt nogle spændende workshops. 


Workshop 1 - Skulpturpark

I skal sammen to og to skabe en menneskelig skulptur i ler. Den skal symbolisere at være ung og leve i et demokratisk land med godt naboskab til de omliggende lande. Til at guide jer vil professionelle keramikere være til rådighed med tricks og sparring. 

Efterfølgende vil jeres skulpturer blive placeret på betonsøjler der udgør værket Human Atlas of Co-existence. Et kunstværk der vil fungere som en nutidig grænsesten - der på én gang samler fortid og fremtid i et her og nu. Dette monument vil blive placeret på Als, hvor det vil være et mindesmærke der symboliserer fællesskab i grænseregionen. 


Workshop 2 - Fotoinstallation 

I får til opgave at indfange og fortolke demokratiet i fotos. Mobilen skal i brug og der skal tages billeder som I synes viser, hvad det vil sige at leve side om side - med de forskelle og ligheder mennesker nu engang har. Herefter arbejder I i grupper, hvor I i fællesskab udvælger de bedste fotografier sammen med professionelle fotografer. De sættes sammen til et fælles værk der afspejler hvordan I forstår demokrati og mindretalsrettigheder, som er hensyntagen til minoriteter, eksempelvis seksuelle, religiøse eller politiske. Værket udstilles centralt i Sønderborg centrum hvorefter det flyttes til Sønderborg Ungdomsskole.


Workshop 3 - Konceptudvikling 

I den tredje workshop kommer det historiske aspekt på banen og der laves en introduktion til genforeningen, demokrati, sameksistens og mindretalsrettigheder. Denne workshop vil udfordre jer til at udvikle et koncept for, hvordan I selv kan fremme demokratiske værdier i jeres dagligdag og accepten af hinanden på trods af forskelligheder.  


Tilmeld dig UngDanmark samlingen her: https://ungdanmark.nemtilmeld.dk/3/


Fernisering 

D. 27. juni 2020 er der fernisering, hvor vi håber at I har lyst til at deltage. Ceremonien afholdes i en højtidelig og mindeværdig stemning på Kær, hvor både fotoinstallationen og skulpturerne bliver fremvist. Der bliver holdt indvielsestaler af lokale politikere og her vil efterfølgende blive serveret en let anretning. Det må forventes, at der er presse til stede under hele arrangementet. 


Har du spørgsmål til arrangementet kan du kontakte:

Ole N. Rasmussen

Sønderborg Ungdomsskole

Tlf.: 2790 6552

Mail: oras@sonderborg.dk

Logo genrforeningen


Genforening 1