Program


UngDanmark samling - genforenings markering

Dette program bliver løbende opdateret i takt med at detailplanlægningen skrider frem.


Fredag den 27. marts

19:00-20:30Ankomst, indkvartering og aftensmad

20:30-21:15 Officiel velkomst, UngDanmark og praktiske oplysninger

21:15-23:00Hygge - Tovholder møde

23:00Godnat


Lørdag den 28. marts

08:00-09:00Morgenmad & mulighed for bad 

09:00-12:00Workshop runde 1

12:00-13:00Frokost og fritid

13:00-16:00Workshop runde 2 

16:00-17:00Sønderjysk kaffebord

17:00-19:00Fritid

19:00-23:00Aftensmad, underholdning og fælles hygge

23:00-01:00Klubben er åben

01:00 Godnat 


Søndag den 29. marts

08:00-09:00 Morgenmad & mulighed for bad

09:00-12:00 Workshop runde 3

12:00-14:00 Frokost og oprydning

14:00-14:30 Afslutning og farvel

Logo genrforeningen

projekt_genf2020__001