Forsikring

Forsikring

Pr. 1. januar 2011 har Sønderborg Kommune ikke længere tegnet "Kollektiv ulykesforsikring for børn/unge."

Dette betyder, at forældre selv skal tegne ulykkesforsikring for sine børn.

Man skal også selv tegne en rejseforsikring for sit barn. Nogle af vores ture er i forsikringsverdenen defineret som "ekstremsport" (eks. skiture osv.). Så husk at undersøge, om din rejseforsikring også gælder ekstremsport.

Det kan være en god idé at ringe til sit forsikringsselskab og undersøge, om børnene er dækket korrekt i tilfælde af ulykke eller skade. 

HUSK altid at medbringe det Blå Sygesikringskort, når vi rejser uden for landets grænser. Også i Norden.