Vandaktiviteter

Samtykkeerklæring til Vandaktiviteter 

Herunder kan du se den samtykkeerklæring som skal udfyldes ved deltagele i vandaktiviteter i ungdomsskolen 


Vandaktiviteter i Sønderborg Ungdomsskole

Gældende fra september 2017

Samtykkeerklæring:

I forbindelse med børn og unges deltagelse i vandaktiviteter i Sønderborg Ungdomsskole kræves forældregodkendelse for at sikre, at I som forældre er informeret og indforståede med, at jeres barn deltager.

Ungdomsskolens undervisere er uddannede til at undervise inden for de områder, som de varetager. Sikkerheden vægtes naturligvis højt og lever op til Søfartsstyrelsens regler samt sikkerhedsanbefalinger.

Vi forventer, at:

-         Dit barn følger anvisningerne fra ungdomsskolens ansatte

-         Dit barn kan svømme minimum 100 meter og træde vande i minimum 5 minutter

-         Dit barn har en børneulykkesforsikring

-         Dit barn er dækket af husstandens ansvarsforsikring

Undertegnede giver hermed mit barn tilladelse til at deltage i nedenstående aktivitet/-er, og jeg er indforstået med, at det er mit ansvar, at barnet til enhver tid følger undervisernes anvisninger: (sæt kryds ved den/de aktiviteter, som dit barn er tilmeldt)

Badering efter speedbåd:  ____                              Tour de Aktiv Sommerferie:  ____

Sejltur på træskib:            ____                                Under åben himmel:               ____

Store badedag:                   ____                                En dag på vandet:                    ____

Vi anbefaler, at barnet medbringer sit sygesikringsbevis

Barnets

Navn:           ________________________________

Adresse:      ________________________________

Forælders telefonnummer: __________________________

Barnets eget telefonnummer: _________________________

_______________________        _________                     ________________________

Forælders/værges navn                                            Dato                                                 Underskrift