E&U

Erhverv- og uddannelse (E&U)

-en 9. klasse for dig som vil videre på en erhvervsuddannelse.

Erhverv- og uddannelsesklassen er en almindelig 9. klasse i anderledes rammer.

Erhverv- & Uddannelsesklassen ligger fysisk på EUC Syd, og underviserne i klassen er også undervisere på EUC Syd. Dette betyder blandt andet, at vi er en almindelig del af livet på EUC Syd.

Der undervises i fagene dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi. Ud over disse fag har du mindst en dag om ugen værkstedstimer, hvor vi bruger de fantastiske lokaler på EUC.

Der er altid to voksne til stede i klassen (faglærer og klasselærer) til at tage sig af de 12 elever, som går på holdet.

Timetallet i Erhverv- & Uddannelses klassen er reduceret.

Du går til folkeskolens 9. klasses afgangseksamen i dansk, matematik og engelsk. Eksaminerne er de samme, som alle andre 9. klasser er til prøve i.

Erhverv- og Uddannelsesklassen hører ind under Sønderborg Ungdomsskole og derved Ungdomsskolelovgivningen, som giver mulighed for en anderledes skolestruktur.

Som elev i Erhverv- & Uddannelsesklassen har du ikke mulighed for at tage en gymnasial uddannelse efterfølgende.

For at blive optaget på en erhvervsuddannelse efter 9. klasse skal du til en optagelsesprøve og/eller en samtale.


Ved spørgsmål kontakt

Afdelingsleder Anders Kirkegaard

Tlf. 27906614

adje@sonderborg.dk