Forældrenes og skolegang

Principper for forældrenes deltagelse i skolens liv og barnets skolegang


Formål:

Forældrenes deltagelse i den unges skolegang skal sikre, at skolen og forældrene i samarbejde tager ansvar for det enkelte unges faglige, sociale og dannelsesmæssige udvikling.

Forældrenes deltagelse i skolens liv skal styrke opbakningen til skolen og fællesskabet i den unges klasse.


Mål:

Alle forældrenes ressourcer udnyttes så godt som muligt til gavn for elevernes trivsel, udvikling og læring.

Alle forældre er bevidste om, at deres engagement i deres unges skolegang er vigtig for den unges læring og trivsel.

Sociale og faglige arrangementer på skolen giver forældrene et indblik i deres unges hverdag på skolen.

Sociale og faglige arrangementer på skolen medvirker til at fremme såvel elev- som forældrefællesskaber i klassen.


Skolens ansvar:

Skolen tilstræber at planlægge undervisningen, så forældrenes involvering i deres unges læring i så høj grad som muligt bidrager til barnets faglige, sociale og dannelsesmæssige udvikling.

Skolen skal arbejde for, at forældrene bliver bevidste om, at deres deltagelse i den unges skolegang er vigtig for den unges læring og trivsel.

Skolen skal arbejde for, at forældrene ved, hvordan de kan støtte deres unges læring i skolen bl.a. ved aktiviteter uden for skoletiden.


Forældrenes ansvar:

Forældrene tilstræber at støtte deres unges læring i videst muligt omfang i såvel skolen som i hjemmet.

Forældrene sørger som udgangspunkt for, at deres unge møder undervisningsparat i skolen. Herunder at forældrene signalerer, at skolen er vigtig, samt at barnet er velforberedt og respekterer skolens regler og almindelige normer for god opførsel.

Forældrene tilstræber at deltage i de faglige og sociale arrangementer på skolen.

Forældrene tilstræber at arbejde for et stærkt forældrefællesskab, så alle elevers læring og trivsel højnes.


De formelle rammer:

Princippet ligger i forlængelse af såvel skolens værdiregelsæt og skolens øvrige principper som af folkeskoleloven og kommunens mål og rammer.
Folkeskolelovens § 1 beskriver samarbejdet mellem skole og hjem:

”Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling.”


Revideres senest efteråret 2021.

Ansvarlig er Anders Kirkegaard