Ordensregler for 10 klasse

Ordensregler

Det allerbedste middel for et succesfuldt 10. skoleår er god trivsel samt gode elev- og voksenrelationer.


Formål med ordensregler

Skolen skal sørge for, at alle elever kan trives i skolen, og at undervisningen finder sted i god orden. Ordensregler skal medvirke til at danne det bedste udgangspunkt for elevernes læring og den enkelte elevs trivsel i folkeskolen.

1)       Man skal tage hensyn til hinanden.

2)       Provokerende attituder, hårdt sprog, trusler, uhensigtsmæssige opførsel eller lignende accepteres ikke i nogen form!

3)       Eleverne har ansvaret for hinanden og for skolens materialer, inventar og bygninger.

4)       Skolen gør erstatningskrav gældende, hvis noget ødelægges.

5)       Eleverne må forlade skolen i frikvarterne.

6)       Eleverne må opholde sig i 10. klasses delen i Ungecenteret og i andre dele af Ungecenteret, hvis de har et ærinde der. (Der er specielle regler for køkkenet, hvor eleverne må komme i undervisningssituationer og når voksne har givet tilladelse)  

7)       I tilfælde af sne må man lege i sneen på græsarealet mellem skolehjemmet og 10. klasses skolen.

8)       Alle rydder op efter sig selv!

9)       Mobiltelefoner og tablets afleveres ved undervisningens start. Det er lærerens beslutning, om eleverne må få udleveret telefoner/tablets i timerne, hvis de skal bruges i undervisnings øjemed.

Telefoner/tablets udleveres til eleverne igen ved undervisningens afslutning.

Når værdigenstande er i personalets/skolens varetægt, har skolen ansvaret for værdierne.

10)   I skoletiden kan skolens personale altid inddrage telefoner/tablets, hvis disse ikke er forenelige med undervisningen, eller det er nødvendigt for undervisningssituationen.

11)   Ophold i Ungecenteret forudsætter rolig adfærd.

12)   Man skal følge de voksne i Ungecenterets anvisninger.

13)   Eleverne er ansvarlig for egne værdigenstande.

14)   Skolen har ingen forsikring, som dækker eleverne, så eleverne skal selv være forsikret i alt, hvad de laver!


Hvis ordensreglerne ikke overholdes henvises der til: Undervisningsministeren fastsætter almindelige regler om foranstaltninger til fremme af god orden i skolerne. De nærmere regler om gennemførelse af skolens ordensregler er herefter fastsat i bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen (BEK nr. 697 af 23/06/2014).


Revideres senest efteråret 2021.

Ansvarlig er Anders Kirkegaard