Samarbejde skole og hjem

Retningslinjer for samarbejdet mellem skole og hjem, og om skolens og forældrenes ansvar i samarbejdet

Forældremøde:

Forældremøder skal sikre, at skolen og forældrene i samarbejde tager ansvar for den faglige, sociale og dannelsesmæssige udvikling i klassen.


Mål:

Forældremøderne sikrer et godt samarbejde mellem skole og forældre omkring klassen.

Forældremøderne sikrer inddragelse af forældrene i drøftelse og løsning af faglige og trivselsmæssige problemer i klassen.

Forældremøderne sikrer, at forældrene kender de overordnede planer for de faglige og sociale aktiviteter, der skal iværksættes på skolen og i klassen. Samt, at de ved, hvor de kan hente yderligere oplysninger.

Forældremøderne medvirker til at skabe et godt forældrefællesskab omkring skolen/klassen.


Skolens ansvar:

Skolen tilstræber at afholde regelmæssige forældremøder, f.eks. to gange om året, og skolen er åben over for behovet for ekstraordinære forældremøder.

Skolen sørger for, at der på møderne er plads til såvel information som dialog med og mellem forældrene.

Skolen indkalder i tilpas god tid til forældremøder og på tidspunkter, hvor forældrene har reel mulighed for at deltage. Indkaldelsen sendes digitalt til forældre og elever og kan ses på Intra.


Forældrenes ansvar:

Forældrene bestræber sig på at deltage i alle forældremøder.

Forældrene bestræber sig på at bidrage konstruktivt på forældremøderne, så klassens faglige og trivselsmæssige udvikling sikres.


De formelle rammer:

Princippet ligger i forlængelse af såvel skolens værdiregelsæt og skolens øvrige principper som af kommunens mål og rammer samt folkeskoleloven. Sidstnævnte angiver i § 2, stk. 3, at: ”Elever og forældre samarbejder med skolen om at leve op til folkeskolens formål”.


Revideres senest efteråret 2021.

Ansvarlig er Anders Kirkegaard